Systemy

Aplikacja centralna ZIR24

Platforma integrująca systemy zarządzania ruchem oraz priorytetu, a także monitoring i zarządzanie urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dostępna w modelu On Premises oraz SaaS.

Informacje szczegółowe

Platforma ZIR24 ma swoje korzenie w końcu lat ’90, kiedy jeszcze jako aplikacja okienkowa pod nazwą SNS-ASR służyła do monitoringu i zarządzania pracą sterowników ASR. Wtedy do łączności ze sterownikami wykorzystywane było połączenie typu dial-up (połączenie komutowane – wdzwaniane), a sterowniki miały swoje „stacjonarne” numery telefonów.

Dzisiejszy ZIR24 jedynie bazuje na doświadczeniach nabytych z aplikacji SNS-ASR. Teraźniejsza wersja platformy występuje w dwóch modelach, On Premises oraz SaaS, choć właśnie to drugie rozwiązanie rekomendujemy naszym klientom.

Podstawowy moduł, najchętniej wybierany przez użytkowników platformy, umożliwia monitoringi zarządzania sterownikami sygnalizacji, a na mapie prezentowane są ogólne informacje o sterownikach. Kliknięcie w ikonę konkretnego skrzyżowania zapewnia użytkownikowi dostęp do:

 • rejestrów pracy sterownika (logów);
 • podglądu pracy sygnalizacji w czasie rzeczywistym;
 • rejestracji wykresu paskowego pracy sygnalizacji;
 • historycznych wykresów pracy sygnalizacji;
 • analityka zebranych danych o ruchu;
 • podglądu koordynacji na wykresach w trybie rzeczywistym;
 • dokumentacji skrzyżowania;
 • i wielu innych

Drugim pod względem popularności modułem jest tak zwany ,,ZIR-TRAFFIC”. Ten moduł odpowiada za sterowanie ruchem, a jego podstawowe funkcje to:

 • tryb koordynacji liniowej (nadążnej) – „plan selection”, czyli wybór optymalnej pod względem długości cyklu struktury (planu) dla całego ciągu koordynowanego. Tak zwane okno koordynacji kierunku głównego jest „sztywne”, wloty boczne są akomodowane i pomimo tego,  że jest to rozwiązanie archaiczne, to wielu zarządców dróg uważa je za najbardziej skuteczne w przypadku ciągów koordynowanych o dużym natężeniu ruchu, np. Gliwice, Jaworzno;
 • sterowanie adaptacyjne – optymalizowanie, na podstawie danych o ruchu, długości sygnałów zielonych w poszczególnych grupach (tj. sterowanie grupowe, nie fazowe), dostępne w modelu SmartIntersection (izolowane skrzyżowanie), jak i SmartCorridor (adaptacyjna koordynacja);
 • sterowanie z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (AI) ­, czyli nowoczesne skrzyżowanie w modelu Plug&Play – sterownik programuje się automatycznie analizując ruch w odległości 150 metrów przed skrzyżowaniem i na jego tarczy użytkownik programuje jedynie parametry bezpieczeństwa, a konfiguracja sterowania to jedynie wskazanie wag poszczególnych relacji;

Pozostałe moduły dostępne w ZIR24:

 • ZIR-PRIORITY-PT – priorytet transportu publicznego;
 • ZIR-PRIORITY-EV – priorytet pojazdów uprzywilejowanych;
 • ZIR-FLOW – detekcja, klasyfikacja i zbieranie danych o ruchu pojazdów w wykorzystaniem sieci neuronowej;
 • ZIR-CARPARK – wizualizacja, zarządzanie pracą systemów parkingowych
 • ZIR-PROCEDURE, ZIR-SCENARIO – możliwość tworzenia makropoleceń umożliwiających wprowadzenie zmian trybu sterowania na większej liczbie skrzyżowań jednocześnie jak również określania warunków ruchowych (lub czasowych) w jakich makropolecenia mają być uruchamiane automatycznie
 • monitoring wizyjny;
 • zbieranie danych i zażądanie innymi urządzeniami jak stacje ładowania pojazdów, stacje meteo, znaki VMS, kamery ANPR itp.

Zalety platformy ZIR24:

 • dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW – brak konieczności instalacji jakichkolwiek aplikacji lokalnie, możliwość obsługi z poziomu dowolnego systemu operacyjnego.
 • wielopoziomowy dostęp, możliwość tworzenia kont typu administrator, operator, obserwator.
 • możliwość przypisania różnych uprawnień do użytkowników.
 • dostęp z Internetu do kont typu operator o niskich uprawnieniach, dostęp z wykorzystaniem certyfikatu VPN dla użytkowników mogących wprowadzać zmiany w urządzeniach ITS
 • skalowalność – możliwość zakupu przez klienta tylko niezbędnych modułów
 • możliwość wysyłania użytkownikom alarmów za pomocą komunikatów SMS oraz e-mail (alarmy definiowalne przez użytkowników)
 • możliwość generowania raportów pracy urządzeń ITS
 • możliwość „podpinania” dokumentacji cyfrowej do poszczególnych urządzeń np. dzienniki eksploatacji, karty katalogowe, gwarancje itp.
 • możliwość budowy modułu na potrzeby klienta.
Pobierz kartę systemu ZIR24

Więcej informacji na temat produktu:

pod tel: +48 32 387 85 26

lub e-mail: info.ssr@zir.com.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.