Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Analityka wideo | ZIRflow

ZIRflow to nowoczesny system analityki wideo działający w oparciu o zastosowanie algorytmów bazujących na sieciach neuronowych (DNN) i sztucznej inteligencji (AI). Dzięki niej uzyskujemy możliwość analizy obrazu w całym polu widzenia kamery, a nie tylko jego fragmentu wyznaczonego przez strefy detekcji, jak miało to miejsce w tradycyjnych systemach wideodetekcji.

Informacje szczegółowe

ZIRflow — czyli analityka wideo, a nie wideodetekcja

AI przeszukuje obraz w poszukiwaniu cech charakterystycznych obiektów, wyuczonych w trakcie trenowania DNN, a zmiana obrazu, wywołana np. cieniem pojazdu, nie powoduje aktywacji strefy detekcji. Dopiero identyfikacja w strefie obiektu, znanego sieci neuronowej, powoduje aktywację strefy. Następnie każdy rozpoznany obiekt jest klasyfikowany i śledzony, a jego ruch zapamiętywany jest pod postacią trajektorii. Jeżeli obiekt znajdzie się w wyznaczonej przez użytkownika strefie detekcji, to informacja o tym zdarzeniu wysyłana jest momentalnie do sterownika sygnalizacji świetlnej.

ZIRflow dzieli rozpoznane obiekty na aż 17 kategorii (m.in. samochód osobowy, furgonetka, mała ciężarówka, motocykl, rower, hulajnoga, pieszy, pieszy z wózkiem, wózek inwalidzki, zwierzę, tramwaj itd.). System pozwala również na gromadzenie informacji o cechach wykrytych obiektów, takich jak: kolor, trajektoria przejazdu, prędkość, przyspieszenie, czas postoju, czas obecności w polu widzenia kamery itd. Analiza trajektorii ruchu umożliwia tworzenie rozkładów potoków ruchu na skrzyżowaniu z uwzględnieniem wszystkich rozpoznanych przez AI cech.

Wideo analityka o krok dalej

AI potrafi łączyć obraz w czasie rzeczywistym z wielu kamer, dzięki czemu „przechwytuje” wszystkie obiekty poruszające się między polami obserwacji różnych urządzeń rejestrujących obrazy. Takie rozwiązanie pozwala obserwować ruch, na przykład, na całym rondzie z kilku kamer zainstalowanych centralnie na maszcie na środku ronda. Obraz umożliwia analizę rozkładu potoków ruchu z podziałem na klasy pojazdów, ich kolory, prędkości i inne cechy odczytywane przez AI.

Poza badaniem obecności pojazdów w obszarze skrzyżowania i wspomnianą już analizą rozkładu potoku pojazdów, dzięki klasyfikacji rozpoznawanych obiektów, możliwe jest na przykład nadanie selektywnego priorytetu dla tramwaju, nieporuszającego się po wydzielonym torowisku. Jeżeli ZIRflow wśród potoku ruchu wykryje tramwaj, natychmiast przekazuje do sterownika odpowiednią informację i sterownik zaczyna realizację priorytetu.

Koszty

ZIRflow daje możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przy wykorzystaniu szeregu różnych protokołów komunikacyjnych bazujących na sieci Ethernet. Przykładowo do komunikacji ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej wykorzystujemy protokół komunikacyjny oparty na protokole UDP. Dzięki temu system ZIRflow nie musi być wyposażony w dodatkowe moduły wyjść, a sterownik w moduły wejść. Pozwala to na utrzymanie kosztów instalacji ZIRflow na poziomie kosztów dotychczas stosowanych systemów wideodetekcji.

System ZIRflow został zaprojektowany jako rozwiązanie IoT, co daje możliwość podłączenia do niego aktualnie eksploatowanych przez potencjalnego Inwestora kamer IP.


Cechy produktu:

Łatwość instalacji

Niskie koszty montażu

Klasyfikacja obiektów

Wyznaczane przez użytkownika strefy detekcji

Więcej informacji na temat produktu:

pod tel: +48 32 387 85 26

lub e-mail: info.ssr@zir.com.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.