Usługi

ITS

Dzięki połączeniu technologii informatycznej oraz telekomunikacyjnej z infrastrukturą transportową i pojazdami zwiększa się bezpieczeństwo, efektywność procesów transportowych oraz ochrona środowiska. ITS poprzez integrację urządzeń oraz technologii zapewnia możliwość sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń drogowych, nadawania priorytetów pojazdów komunikacji miejskiej czy rejestracji zdarzeń niezgodnych z planem.

Opracowanie koncepcji ITS

Przygotowujemy koncepcje i dokumentację przetargową systemów ITS „szytych” na miarę danego miasta lub gminy. Nasze opracowania tworzone są na zasadzie „funkcji celu” co oznacza że w pierwszej kolejności uzgadniamy z Inwestorem cele jakie zamierzamy osiągnąć a następnie wskazujemy rozwiązania i podsystemy które umożliwią ich osiągnięcie. Takie podejście pozwala uniknąć zamawiającemu sytuacji w której po zrealizowanej inwestycji ITS posiada ogrom urządzeń i danych ale nie wiadomo do czego one służą ani w  jakim celu są przetwarzane.

Opracowywane przez nas dokumentacje przyszłych systemów ITS zawsze przedstawiają kilka wariantów zarówno jeżeli chodzi o osiągnięte cele jaki i koszty z tym związane. Elementem każdej dokumentacji są także prognozowane koszty eksploatacji systemu które nie są już finansowane z funduszy unijnych a także przykładowe koszty rozbudowy systemu, na przykład o dodatkowe skrzyżowania lub kamerę CCTV za które również inwestor w większości przypadków pokrywa z pieniędzy „własnych”.

Poprawa płynności ruchu

Dla miast i gmin które nie są zainteresowane lub nie mają środków finansowych na wdrożenie systemu ITS przygotowujemy koncepcje poprawy płynności ruchu. Taka dokumentacja w zależności od uzgodnień z Inwestorem zakładać może bazowanie na już posiadanym przez Inwestora rozwiązaniu sprzętowym i wskazywać/zawierać projekty przeprogramowania tych urządzeń lub też zakładać modernizację/doposażenie obecnej infrastruktury w określonym budżecie. Wdrożone rozwiązanie niejednokrotnie w większym stopniu poprawia płynność ruchu niż przewymiarowany i kosztowny w eksploatacji system ITS.

Inwentaryzacja BRD

Gminy i miasta w których nie ma wydzielonych osobnych komórek zajmujących się inżynierią ruchu lub gdy te komórki przeciążone są natłokiem biurokratyczny problemów często znajdują się w sytuacji w której nie mają pewności jaki sprzęt BRD jest eksploatowanych na drogach przez nich zarządzanych – czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy jego możliwości są w pełni wykorzystywane.

Na zlecenie takich gmin i miast opracowujemy inwentaryzację eksploatowanych przez nich urządzeń BRD, wskazujemy które z tych urządzeń nie są zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można w prosty i tani sposób rozbudować żeby poprawić wydajność ich działania oraz dla których nie ma już wsparcia technicznego producenta.

Taka inwentaryzacja pozwala zabezpieczyć Inwestora przed konsekwencjami prawnymi z eksploatacji urządzeń niezgodnego z prawem lub może być podstawą do opracowywanej dokumentacji związanej z wdrożeniem systemu ITS.

Programowanie i serwis BRD

Inżynierowie i techniczny ZIR mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług outsourcing’owych dla firm na całym świecie, takie doświadczenie pozwala im wspomagać klientów w programowaniu i strojeniu nie tylko urządzeń których jesteśmy producentem bądź dystrybutorem ale również urządzeń wielu innych producentów. Wszystkich naszych potencjalnych klientów – miasta, gminy, firmy utrzymaniowe i wykonawcze – zapraszamy do składania zapytań dotyczących programowania i konfiguracji różnego rodzaju sterowników, systemów wideodetekcji, radarów i wszystkich innych urządzeń związanych z BRD – w miarę możliwości – pomożemy.

 

Więcej informacji na temat usługi:

pod tel: +48 32 387 85 26

lub e-mail: info.ssr@zir.com.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.