Services

Maintenance

Nowadays, efficient traffic lights are essential to ensure safety and traffic flow. Taking into account the increasing volume of road traffic, it is necessary to provide the highest quality traffic control devices in which any possible faults will be solved immediately.

Od blisko 30 lat działamy jako konserwator sygnalizacji drogowej. Zajmujemy się bieżącą konserwacją, modernizacją, naprawą urządzeń sygnalizacyjnych oraz usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych i wymianą zużytych elementów. Obecnie zajmujemy się utrzymaniem blisko 200 obiektów znajdujących się na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Poza bieżącą konserwacją sygnalizacji świetlnych zajmujemy się również utrzymaniem urządzeń sygnalizacyjnych takich jak: znaki zmiennej treści, aktywne tablice drogowe, tablice radarowe czy podświetlane słupki przeszkodowe. Swoje usługi świadczmy dla gminy Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Zabrze, Knurów czy Radzionków.

W ramach zawartej umowy na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych możemy zapewnić:

  • Dostrajanie systemu detekcji,
  • Czyszczenie latarń, konstrukcji wsporczych i osprzętu,
  • Sporządzanie raportów elektronicznych z przeglądu ITS znajdujących się na terenie danej gminy,
  • Wykonywanie pomiarów uziemienia,
  • Kontrola sygnalizatorów akustycznych,
  • Przeprowadzanie badań pętli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni jezdni.

Wymienione czynności utrzymaniowe mogą być wykonywane w miesięcznym, kwartalnym lub rocznym odstępie czasowym.

Czym się wyróżniamy?

  • Wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem i wszelkimi odpowiednimi uprawnieniami,
  • Szybkim czasem reakcji dzięki czemu, czynności naprawcze podejmowane są natychmiastowo,
  • Codziennymi objazdami i kontrolami wszystkich sygnalizacji świetlnych i urządzeń sygnalizacyjnych,
  • Sporządzaniem i przekazywaniem pisemnych raportów z objazdów obiektów objętych utrzymaniem.

Zespół doświadczonych specjalistów zapewnia wysokiej jakości usługi, przy jednoczesnym szybkim wykonaniu zlecenia. Jako firma zapewniamy rzetelność i kompleksowość wykonanych usług dzięki temu, że mamy stały dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów wykorzystywanych do sterowania ruchem drogowym. Możemy zapewnić, że zdobyte przez lata doświadczenie zapewni profesjonalną obsługę sygnalizacji.

This website uses cookies. By using this website you consent to our use of these cookies. For more information visit our Privacy Policy.