Systemy

System priorytetów ZIR-PRIORITY

Jedynym sposobem na zredukowanie natężenia ruchu samochodowego w aglomeracjach jest przekonanie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Aby to zrobić należy zapewnić sprawny i szybki transport publiczny, który zapewni konkurencyjny w stosunku do samochodów prywatnych czas dojazdu.

Informacje szczegółowe

Z perspektywy transportu kołowego, idealną opcją jest wydzielenie specjalnego „bus pasa”, który zapewnia priorytet przejazdu autobusom. Niestety, ze względu na brak przestrzeni, wysokie koszty czy też ogólne pogorszenie warunków ruchu innym użytkownikom, nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe.

Jeszcze ważniejszą kwestią jest polepszenie warunków ruchu w zatłoczonych miastach pojazdom uprzywilejowanym. W momencie ratowania życia, gdy każda sekunda jest ważna, konieczne jest zapewnienie bezpiecznego i szybkiego przejazdu odpowiednim służbom.

W odpowiedzi na pojawiające się problemy zaprojektowano i zbudowano system priorytetowej obsługi pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji zbiorowej.

Zasada działania systemu dla komunikacji zbiorowej, na przykładzie miasta Gliwice:

System jest zintegrowany z systemem zarządzania komunikacją miejską (ZTM), z którego pobierane są dane o realizowanym przez dany pojazd kursie oraz ewentualnym opóźnieniu. Na tej podstawie system „wie” jaką relacją przejedzie przez skrzyżowanie autobus/tramwaj oraz jaki priorytet należy mu nadać – zerowy, niski, średni, wysoki – w zależności od opóźnienia względem rozkładu jazdy. Dokładna lokalizacja pojazdu w obszarze skrzyżowania dokonywana jest za pomocą auto-komputera i radiomodemu krótkiego zasięgu. Auto-komputer wyposażony jest dodatkowo w modem 3G, umożliwiający zdalną diagnostykę urządzenia, konfigurację oraz aktualizację oprogramowania. Działanie priorytetu nie wymaga żadnych czynności ze strony kierowcy pojazdu.

Cały system zarządzania systemem priorytetu jest modułem aplikacji centralnej ZIR24 

Zasada działania systemu dla pojazdów uprzywilejowanych:

Komunikacja na linii pojazd-infrastruktura odbywa się za pomocą radiomodemów krótkiego zasięgu – na skrzyżowaniu są to te same urządzenia, które są wykorzystywane do priorytetu komunikacji zborowej, a w pojazdach urządzenia priorytetu (auto-komputer) zostały dodatkowo wyposażone w pilot sterujący oraz antenę magnetyczną.

Priorytet pojazdów uprzywilejowanych to z zasady „priorytet czerwony, co oznacza, że w momencie zbliżania się pojazdu uprzywilejowanego do skrzyżowania, sygnalizacja przechodzi do stanu „wszystko czerwone”. Dzięki temu wszystkie pojazdy zatrzymują się, a tarcza skrzyżowania zostaje opróżniona. Wówczas pojazd uprzywilejowany, omijając lewym pasem zatrzymane pojazdy, przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Wyjątek od tej zasady stanowią skrzyżowania z wlotami jedno kierunkowymi (bez możliwości ominięcia pojazdów zatrzymanych na czerwonym świetle) oraz przejścia dla pieszych. W takich przypadkach stosowany jest priorytet „bezwzględnego zielonego” oznaczający, że tylko wlot po którym zbliża się pojazd uprzywilejowany otrzymuje zielone światło, natomiast wszystkie grupy sygnałowe nie należące do tego wlotu (w tym również te o dopuszczalnej kolizji) „otrzymują” sygnał czerwony.

Pilot sterujący służy do uruchomienia systemu priorytetu pojazdów uprzywilejowanych. Ponieważ jest to „priorytet czerwony”, kierowca na własną odpowiedzialność, podejmuje decyzję o przejeździe na czerwonym świetle. Pilot jest niezbędny aby dać mu wybór czy chce tego dokonać, natomiast nie można go do tego zobligować.

Dyspozytorzy straży pożarnej, policji i pogotowia mają dostęp do system ZIR24 z uprawnieniami konta typu „obserwator swoich pojazdów”. Widzą gdzie dany pojazd się znajduje i czy żąda priorytetowej obsługi, jak i  mają również możliwość wyłączenia priorytetowej obsługi dla danego pojazdu.

Za każdym razem system jest dopasowywany do wymogów miasta/zamawiającego, np. przy mniejszej liczbie stopni priorytetu można wyeliminować komunikację krótkiego zasięgu, urządzenia w pojazdach uprzywilejowanych mogą być zainstalowane na stałe (bez anten magnetycznych) itp. Każdy projekt jest skalowany dla konkretnego klienta.

Pobierz kartę systemu ZIR-PRIORITY Pobierz kartę urządzeń ZIR-PRIO

Więcej informacji na temat produktu:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.