• Rodzina sygnalizatorów akustycznych ZIR-x

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne ZIR-x przeznaczone są do nadawania sygnałów dźwiękowych na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla sygnałów drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach” (pkt 3.3.5.2.), na przejściach z sygnalizacją świetlną dopuszcza się stosowanie podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającemu sygnałowi zielonemu dla pieszych oraz pomocniczego sygnału dźwiękowego odpowiadającemu sygnałowi czerwonemu, a także uzupełniających komunikatów słownych informujących niepełnosprawnych o stanie pracy sygnalizacji.

Oferowane sygnalizatory akustyczne przeznaczone są do zabudowy wewnątrz komór sygnalizatorów dla pieszych. Nowatorskie rozwiązanie umożliwia montaż kierunkowego głośnika na górze sygnalizatora bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych otworów w obudowie w celu przeprowadzenia przewodów do głośnika.

Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych produktów jest wyróżnienie uzyskane na III Międzynarodowych Targach Infrastruktury „Traffic-Expo 2007” w Kielcach.

Więcej informacji

Wszystkie typy sygnalizatorów akustycznych ZIR-x są wyposażone w układy pozwalające na dynamiczne dostosowanie poziomu głośności generowanych sygnałów do warunków otoczenia. Urządzenia te dzięki zastosowanej technice cyfrowej nie wymagają stałego nadzoru. Po ich uruchomieniu, wymagana jest jedynie jednorazowa regulacja serwisowa mająca na celu ustalenia najniższego poziomu natężenia dźwięku dla sygnałów zielonego i czerwonego oraz dla komunikatów słownych.

Na życzenie klienta możliwa jest dowolna zmiana charakterystyk, zarówno narastania natężenia dźwięku, częstotliwości sygnałów podstawowych, jak i treści komunikatów słownych.

ZIR-1

Dwuprocesorowe urządzenie przeznaczone dla sygnalizacji świetlnych wyposażonych w przyciski dla pieszych pozwalające na generowanie:

 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu ciągłemu,
 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu migającemu,
 • pomocniczego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi czerwonemu (nadawanego z przycisku – jako sygnał naprowadzający),
 • uzupełniającego komunikatu słownego informującego niewidomych o stanie pracy sygnalizacji.
ZIR-2

Dwuprocesorowe urządzenie przeznaczone dla sygnalizacji świetlnych bez przycisków dla pieszych pozwalające na generowanie:

 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu ciągłemu.
 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu migającemu.
 • uzupełniającego komunikatu słownego informującego niewidomych o stanie pracy sygnalizacji.
ZIR-3

Procesorowe urządzenie przeznaczone dla sygnalizacji świetlnych wyposażonych w przyciski dla pieszych pozwalające na generowanie:

 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu ciągłemu,
 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu migającemu,
 • pomocniczego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi czerwonemu (nadawanego z przycisku – jako sygnał naprowadzający).
ZIR-4

procesorowe urządzenie przeznaczone dla sygnalizacji świetlnych bez przycisków dla pieszych pozwalające na generowanie:

 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu ciągłemu,
 • podstawowego sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi zielonemu migającemu.

Zapoznaj się również z innymi produktami z naszej oferty