Tunel na Drogowej Trasie Średnicowej

Zamawiający: DTŚ S.A.

Czas realizacji: od 2015

Lokalizacja: Drogowa Trasa Średnicowa - Gliwice


Infrastruktura drogowa

Drogowa Trasa Średnicowa (zwana popularnie DTŚ-ką) przebiegająca przez: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląska, Zabrze i Gliwice jest drogą dwujezdniową o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdą stronę, która łączy główne aglomeracje Górnego Śląska. Finalnym etapem budowy DTŚ była budowa tunelu zlokalizowanego pod ulicą Dworcową oraz Zwycięstwa w Gliwicach.

Tunel wyposażony został w szereg rozwiązań, mających na celu zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, jak np. urządzenia wentylacyjne i oddymiające, oświetlenie, monitoring z kamerami wideo, systemy łączności radiowej. Stanowiło to dość skomplikowane zadanie ze względu na wielkość tunelu – jego długość wynosi 493 m, a szerokość waha się od ponad 10 do 20 m.

Do naszych zadań należało zaprojektowanie organizacji ruchu w tunelu i jego okolicy, a także przeprowadzenie symulacji ruchu związanego z tzw. scenariuszami realizowanym w tunelu. Następnym etap realizacji zadania stanowiła dostawa i uruchomienie urządzeń, które umożliwiają sprostanie wymogom określonym w zaprojektowanej organizacji ruchu.

Jednym z takich przypadków jest zamknięcie nawy tunelu, kiedy to wdrożony system sterowania ruchem czuwa nad wyjazdem wszystkich pojazdów z zamkniętej nitki. Ponadto dzięki integracji systemu sterowania ruchem w tunelu ze skrzyżowaniami poza nim, pojazdy jadące Drogową Trasą Średnicową mogą być kierowane na odpowiednio wcześniejsze zjazdy, a tym samym na trasach objazdu nie tworzą się korki.

This website uses cookies. By using this website you consent to our use of these cookies. For more information visit our Privacy Policy.