ZIR Group

7 Przemysłowa
41-902 Bytom

Office hours

Mon - Fri 8:00 am - 4:00 pm

Deliveries / collections: 7.00 am -15.00 pm

Main Secretariat

E-mail:

info@zir.com.pl

SP Info

E-mail:

info.sp@zir.com.pl

Tel: +48 32 387 85 25

Internal number: 130

SSR Info

E-mail:

info.ssr@zir.com.pl

Zakład Inżynierii Ruchu

We specialize in the production and distribution of traffic engineering solutions as well as building and maintaining traffic lights.

About us

Systemy Projektowe

An experienced team of designers ensures comprehensive implementation communication projects, with particular emphasis on traffic engineering issues.

About us

Systemy Sterowania Ruchem

We deal with devices and control software traffic, as well as Intelligent Transport Systems.

About us

Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Sterowania Ruchem W. Dumnicki i s-ka, SJ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji własnych systemów oświetlenia LED dla sygnalizatorów świetlnych”. Celem projektu jest m. in. dopełnienie łańcucha produkcyjnego firmy o moduły LED do sygnalizatorów świetlnych. Dofinansowanie projektu z UE: 425 000 PLN

Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i Spółka S. J. realizuje projekt z Funduszy Europejskich. “Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów sygnalizacji świetlnej” w ramach umowy o dofinansowaniu POIR.02.03.05-24-0015/18. Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów sygnalizatorów świetlnych z możliwością dowolnego montowania w pionie i poziomie. Dofinansowanie projektu z UE: 775 000 PLN.

This website uses cookies. By using this website you consent to our use of these cookies. For more information visit our Privacy Policy.